“TYT SORU DAĞILIMLARI”

TYT Soru Sayıları

TYT Türkçe’de 40 soru yer almaktadır. Soruların bir kısmı dil bilgisi bir kısmı ise paragraf sorularıdır. 

• TYT Matematik’de 40 soru yer almaktadır. Her zorluk seviyesinde soru bulunur. 

•20 Adet fen bilimleri, 20 adet de sosyal bilimlerde soru çıkmaktadır. 

 

2021 TYT Soru Dağılımı

• Türkçe 40 soru

• Matematik 40 Soru

• Felsefe 5 Soru

• Coğrafya 5 Soru

• Din Kültürü 5 Soru

• Fizik 7 Soru

• Kimya 7 Soru

• Biyoloji 6 Soru